Den øvrige befolkningen

Personer som ikke tilhører "innvandrere" eller "norskfødte med innvandrerforeldre" omtales samlet som "den øvrige befolkningen".