Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB)

Rusbehandling i spesialisthelsetjenesten kalles TSB. Dette omfatter avrusning, utredning og spesialisert behandling, institusjonsplasser og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet.