Flere friske leveår

Den rette linjen i figuren viser at selv om antall friske leveår som er målt går litt opp og ned, er trenden at antallet øker. Linjen for antall friske leveår er brattere enn den for forventet levealder. Antall friske leveår har altså steget mer.