Avkastning på egenkapital

Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.