Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august 2015 mot mars til og med mai 2015. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.