Transaksjonsinnskudd

Bankinnskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd som det uavhengig av formål kan foretas betalinger og uttak direkte fra uten andre kostnader enn vanlige transaksjonsgebyrer.