Andre innskudd

Omfatter innskudd hvor kontohaver ikke kan frigjøre innestående midler løpende uten kostnad utover vanlig transaksjonsgebyr, med mindre innskuddet benyttes til forhåndsbestemt formål. Typiske konti her vil være konti med avtalt løpetid og oppsigelsestid samt skattetrekkskonti, konti tilknyttet pensjonssparing og boligsparing for ungdom (BSU).