De siste 12 måneder

De siste 12 måneder fra spørreundersøkelsen ble gjennomført i april/mai 2015.