De siste tre måneder

De siste 3 måneder fra spørreundersøkelsen ble gjennomført i april/mai 2015.