Aldersgruppe

Som standardinndeling benyttes aldersgruppene 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 og 65-74. I statistikkbanken brukes også 75-79 år og summer 16-74 og 16-79 år.