Statsborgerskap

Er for dem med oppgitt fødselsnummer tillagt ut fra opplysninger i Folkeregisteret. For dem uten norsk personnummer er statsborgerskap tillagt ut fra opplysningene mottatt fra Det Sentrale Straffe- og Politiopplysningsregister (SSP). Statsborgerskap inngår som variabel i statistikken over innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, overføringer og løslatelser fra og med årgang 2012.