Type fengsling

Omfatter varetekt, soning av fengselsdom (både i anstalt og med elektronisk kontroll), forvaring og bøtesoning. Dette er en ny benevnelse fra og med publiseringen av årgang 2012. Betegnelsen er synonym med «type reaksjon» som er brukt i tidligere publiserte statistikker over fengslinger, men republiseringen av tidligere årganger i Statistikkbank inneholder langt flere tall fordelt på type fengsling.