Familieoverdragelser

En familieoverdragelse er her en overdragelse der kjøperen er i familie med selgeren. Som familie regnes ektefelle, barn, foreldre, søsken, besteforeldre og søsken av foreldre