Fysisk nedbygd areal/område

Areal dekket av bygningers grunnflate eller vegers overflatedekke.