Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer. Nivåene har følgende betegnelser:

Næringshovedområde f eks. C – Industri

Næring f eks. 30 Produksjon av andre transportmidler

Næringshovedgruppe f eks. 30.1 Bygging av skip og båter

Næringsgruppe f eks. 30.11 Bygging av skip og flytende materiell

Næringsundergruppe f eks. 30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn