Bergverksdrift og utvinning

Dette næringshovedområdet omfatter utvinning av mineraler som naturlig forekommer i fast form (kull og malm), i flytende form (råolje) og gassform (naturgass). Dette hovedområdet omfatter også utvinningstjenester. Utvinningstjenester omfatter boretjenester og andre tjenester som utføres offshore.