Petroleumssektoren

Omfatter foretak og virksomheter som driver med olje- og gassutvinning. I teksten brukes flere begreper som synonym, deriblant petroleumsindustrien, petroleumsbransjen og olje- og gassektoren. I SN2007 er næringen klassifisert som kode 06 Utvinning av råolje og naturgass.