Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte der begge foreldre er innvandrere.