Øvrige virksomheter

Øvrige virksomheter er i denne sammenhengen alle departementer, direktorater, tilsyn, institutter samt flere ti-talls forvaltnings- og fagorganer.