Helseforetak

I statistikkbanken er summen av helseforetakene betegnet som Spesialisthelsetjenesten.