Den statlige delen av Nav

Staten og kommunene har ansvar for hver sin del av Nav. Mesteparten av ytelsene som utbetales av Nav kommer fra den statlige delen som heter Arbeids- og velferdsetaten.