Investeringer

Penger som brukes på anskaffelse av fast realkapital. Eventuelle inntekter som oppnås gjennom salg av realkapital er trukket fra i beregningsgrunnlaget.