Egenproduksjon

Summen av lønnskostnader og utgifter til kjøp av varer og tjenester som brukes til å utføre aktiviteter/tilby tjenester.