Vg1

Det første året i videregående opplæring kalles Vg1.