Upersonlege skattytarar

Upersonlege skattytarar omfattar aksjeselskap og institusjonar o.l., som blir likna som eigne skattesubjekt i inntektsÄr t+1.