Plasseringstiltak

Tiltak der barnet bur utanfor heimen sin. SSB reknar følgjande hovudkategoriar av tiltak som plasseringstiltak:

• 1. Institusjon

• 2. Fosterheim

• 8. Bustad, utan tiltak 8.03 og 8.99