Strandsone potensielt tilgjengelig for opphold

De deler av strandsonen som i følge grunnlagsdataene er potensielt tilgjengelige for opphold som bading, piknik mm. Statistikken viser til potensielt tilgjengelige arealer og ikke faktisk tilgjengelige arealer.

For mer informasjon om hvilke arealbrukskategorier som ikke er tilgjengelige se: «om statistikken»