kart.ssb.no

Kartportal fra SSB med visning av statistikk på rutenett og til dynamiske avgrensninger.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. velg strandsone i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB gjør forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.