Husholdninger

Omfatter personlig næringsdrivende, borettslag o.l., lønnstakere (inkl. pensjonister, trygdede, studenter o.a.) og ufordelt sektor.