Personkilometer

Antall påstigninger (passasjerer) multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde.