sporveg og forstadsbane

I praksis synonymt med trikk, t-bane og bybane