D√łgnopphald for personar med behov for akutthjelp

Utgifter til tilbod om d√łgnopphald for personar med behov for akutthjelp (funksjon 256).