kommunal medfinansiering av somatiske tenester i spesialisthelsetenesta

Utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetenesta (funksjon 255).