Diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering

Inkluderer blant anna utgifter til allmennmedisin i form av basistilskot fastlegar (per capita tilskot), legevakt og fysioterapi (med avtale og kommunalt tilsette i fysioterapipraksis) (funksjon 241).