Utgifter

Utgifter er her målt med brutto driftsutgifter. Brutto driftsutgifter viser dei samla driftsutgiftene inkludert avskrivingar korrigert for dobbeltføringar som blant anna fordelte utgifter og interne overføringar. Utgiftene er i laupande prisar.