Aktiviserings- og servicetenester

Aktiviserings- og servicetenester til heimebuande er m.a.: Dagsenter og andre faste dagaktivitetstilbod som krevjar vedtak, st√łttekontakt, matombringing, transporttenester, opne seniorsentre, frivillighetssentralar mm.