Institusjon

I omsorgsstatistikken: Sjukeheimar og aldersheimar. I utgifter til institusjon inngår også barne- og avlastningsbustader.