Klimagassutslipp

Klimagasser er en samlebetegnelse på gasser som bidrar til drivhuseffekten og dermed til oppvarming av atmosfæren. De tre viktigste menneskeskapte klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).