Påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten i Norge består av tre nivåer: Påtalemyndigheten i politiet, Statsadvokatene og Riksadvokaten. Påtalemyndigheten kan, i tillegg til blant annet å lede etterforskningen av straffesaker og avgjøre om det skal reises tiltale, avgjøre straffesaker ved å henlegge saken, eller ilegge en reaksjon.