Varer og tjenester til konsum i husholdningene

Prisnivåene som beskrives i denne artikkelen, er knyttet til nasjonalregnskapsbegrepet "Konsum i husholdninger". Dette begrepet omfatter alt forbruk av varer og tjenester husholdninger står for. Unntak er varer og tjenester som konsumeres av private husholdninger, men som er finansiert av det offentlige, som for eksempel utdanning og helsetjenester. Husleie er inkludert, men ikke kjøp av bolig.