Somatiske sykehus

Somatiske sykehus er "vanlige" sykehus som gir behandling for fysisk skade og sykdom (eksklusive psykisk helsevern).