Beleggsprosent

Beleggsprosent beregnes som antall liggedager delt på døgnkapasitet. Liggedager beregnes som utskrivingsdato minus innskrivingsdato, og gjelder kun døgnpasienter. Døgnkapsiteten uttrykker maksimalt antall overnattinger som er mulig innenfor sykehusets ordinære drift. Ved beregning av kapasitet, korrigeres det for fire- og femdøgnsdrift, samt feriestengning mv.