Dødsulykker

Er i denne sammenheng arbeidsulykker med dødelig utfall.