Oljeskattane

Skatteartane 'Ordinær skatt på oljeutvinning' og 'Særskatt på oljeutvinning'.