Skattane til kommunane/fylka

Skatteartane 'Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)' og 'Ordinær skatt til primærkommunen'.