Annan skatt til staten

Skatteartane 'Fellesskatt til staten' og 'ordinær skatt til staten'.