Innbetalingar til folketrygda

Skatteartane 'Medlemsavgift til folketrygda' og 'Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda'.