Rammelån

Rammelån med pant i bolig blir ofte kalt "boligkreditt" eller "fleksilån" og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme som er avhengig av boligens antatte verdi, bestemmer kunden selv hvordan lånet skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har benyttet av lånerammen. Det er hovedsakelig banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen.