Offentlig finansiell støtte

Offentlig finansiell støtte inkluder skatteinsentiver som SkatteFUNN, direkte kontanttilskudd, subsidierte lånetilsagn og lånegarantier. Det omfatter ikke kontraktsarbeid utført for offentlig sektor som en del av ordinær drift i foretaket.