InterCity

Strekningene Lillehammer, Halden, Skien med Oslo som et nav. Betegnes også ofte som InterCity-triangelet.